Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Broşür ve katalog

Firmaların vazgeçilmez tanıtım araçlarından biri olan broşür ve kataloğun standartlar haricinde firmalara özel olarak yapılan bir çok modeli bulunmaktadır.Broşür ve katalogda bulunan sayfa sayısı ,selefon ve lak uygulamasının olup olmayacağı vb. Durumlara göre fiyat ayarlaması yapılmaktadır. Firmanızı ziyaret ederek sizleri basılı ve dijital reklam konusunda bilgilendirebiliriz.
Bilgi amaçlı bazı örneklerimiz

Sık kullanılan tek yapraklılar
10 x 21 cm
15 x 21 cm
21 x 30 cm tek yaprak, bir ve iki kırımlı.
30 x 42 cm bir ve iki kırımlı.
20 x 20 cm tek yaprak ve bir kırımlı.
21 x 42 cm bir, iki ve üç kırımlı.


Firmanıza özel boyutlarda kataloglar için arayınız..

Sık kullanılan çok yapraklı modeller
10 x 21 cm ;
15 x 21 cm
21 x 30 cm
30 x 42 cm
20 x 20 cm

Katalog, broşür firmaların ürünlerini alıcılara en iyi biçimde tanıtmasını sağlar. 4 sayfa olabildiği gibi 100 ler ce sayfayıda bulabilir. Katalog örnekleri ve diğer sorularınız için 0212 222 25 80'i arayınız.

 

Kartvizit, genel olarak sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tasarımlardır.
Çoğunlukla kartvizit baskıları bristol kartona yapılmaktadır. Kartvizitler için sıklıkla kullanılan ebatlar: eni için 5 -5,5 cm , boyu için 8-9 cm dir.
Kartvizitler vazgeçilmez ticari kimlik olmuştur, günümüzde iş hayatına atılan herkesin bir kartviziti bulunmaktadır.Kartvizitte kullanılan kağıttan, baskısına tasarımı dahil olmak üzere veren kişiyi en iyi veya en kötü şekilde ifade eder. İş görüşmelerinde Kartvizit Kişinin kimliği Gibidir.
örnekler


Antetli Kağıt
Firmaların diğer firmalarla ilgili yazışmalarında kullandığı a4 ebatında üzerinde logo olan evrak türüdür.

Kartvizitiniz kurmunuzun kimliğiniyeternce yansıtıyormu ?

Zarf
Firmaların diğer firmalarla yazışmaları faturalarını gönderirken, evrak gönderme işlemlerinde kullanılır kullandıkları işlevine göre çeşitli boyuları bulunmaktadırr.
örnekler

Cepli Dosya
A4 ebatındayapılan cepleri ve tasarımları ile farklılıklar gösteren modelleri bulunmaktadır.bazı cep modellerinde cd konulabilen modelleride bulunmaktadır.

Fatura irsaliye matbuu evrakları tam boy yarım boy ve sürekli form olarak 3 e ayrılr. fatura türlerinde kaç nüsha istediğinizi mutlaka belirtiniz

Faturalar Yarım boy Tam boy ve sürekli

Ciltleme özellikleri
Tutkallı Ciltler Üstten veya Sol yandan olacak şekilde yapılır
Perforajlı Ciltler Tırtıklıve koparmalı olarak üstten ve sol yandan olucak şekilde yapılır.

Fatura yapımında istenicek resmi evraklar

Vergi Levhası
2. İmza Sirküleri (şirketler için)
3. İmzaya yetkili kişinin kimlik fotokopisi
4. Son aya ait KDV tahakkuk fişi.
İrsaliye

Malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi belgedir. Malı taşıyan tarafından 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüsha ise firmada kalır. İrsaliye ;
-Tarih,seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren 10 gün içinde Faturası kesilmek zorundadır
Ayrıca sevk olunan malların cinsi,miktarı ,nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir

Tahsilat makbuzu
İşletmelerin belirli bir tutarı tahsil ettiğini gösterir belgedir. İki Nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası müşteriye verilir. Diğer nüshası firmada kalır. Müşteriler açısından paranın ödendiğine dair ispat vesikasıdır. Tahsilat makbuzunda;
-Makbuzu düzenleyen firmanın adı,ünvanı,adres,vergi dairesi ve numarası,
-Makbuzun düzenleme tarihi
-Müşterinin adı-soyadı ve ünvanı
-Tahsil edilen miktar,
-Tahsilatı yapan kişi adı-soyadı yazılmalı ve imzası attırılmalıdır.

Tediye makbuzu :
: Firmanın ; mal veya hizmet satın aldığı işletmeye , Belirli bir tutarı ödediğini gösteren evraktır. Tediye makbuzu da Tahsilat makbuzundaki bilgileri içerir

GİDER PUSULASI : Birinci ve İkinci Sınıf Tacirlerle defter tutan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin ;
-Vergiden muaf esnafa , yaptırdıkları işler ve bunlardan satın aldıkları mallar için düzenlemiş oldukları ve söz konusu kişilere imzalattırdıkları belgedir. Fatura hükmündedir.Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların,zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları Altın,mücevher gibi kıymetli eşya içinde tanzim edilir.
Gider pusulasında ;
-İşin mahiyeti, cinsi adedi,fiyatı tutarı,toplamı kesinti oranı ve net tutarı belirtilir.
-Her iki tarafında adı-soyadı ve adresi yazılır.
-Tarih,seri ve sıra numarası takip edilir.
Gelir Vergisi kanununa göre Gider pusulalarından ;
-Mal alışlarında % 5
-Hizmet alışlarında % 10 , oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca bu gelir vergisi üzerinden %10 Fon Payı hesaplanır. Hesaplanan bu gelir vergisi ve Fon payları, Gider pusulasını düzenleyen Firma tarafından,Muhtasar beyanname ile Maliyeye (Vergi dairesine) ödenir.

 

Tüm Haklar Başak Reklam Hizmetlerine Aittir © 2011